Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2021
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2021(PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2021 (PDF)

Výsledovka 2021 (PDF)

Příloha 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
24. 6. 2022
30. 6. 2023
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 5. 2022
24. 6. 2023
Závěrečný účet obce za rok 2020
přiložené soubory

Závěrečný účet 2020 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2020 (PDF)

Výsledovka 2020 (PDF)

Příloha 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 6. 2021
30. 6. 2022

Jednání zastupitelstva