Úřední deska

Úplná uzavírka silnice č. II/112 v úsecích Domašín – Vlašim a Vlašim – "pravoňská křižovatka"
přiložené soubory

Rozhodnutí MěÚ Vlašim o uzavírce (PDF)

MěÚ Vlašim - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Domašín(PDF)

MěÚ Vlašim - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zdislavice(PDF)

Zmšny autobusy (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
10. 7. 2020
31. 12. 2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
přiložené soubory

Závěrečný účet 2019 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2019 (PDF)

Výsledovka 2019 (PDF)

Příloha 2019 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 6. 2020
30. 6. 2021
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
9. 6. 2020
26. 6. 2020
přiložený soubor
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
7. 4. 2020
31. 05. 2020

Jednání zastupitelstva