Úřední deska

přiložený soubor
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
20. 5. 2022
30. 06. 2022
přiložený soubor
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 4. 2022
31. 05. 2022
Závěrečný účet obce za rok 2020
přiložené soubory

Závěrečný účet 2020 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2020 (PDF)

Výsledovka 2020 (PDF)

Příloha 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 6. 2021
30. 6. 2022

Jednání zastupitelstva