Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
přiložené soubory

Návrh závěrečného účtu 2017 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2017 (PDF)

Výsledovka 2017 (PDF)

Příloha 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2018
29. 6. 2018
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2018
29. 6. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
7. 5. 2018
přiložený soubor
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 4. 2018
31. 05. 2018
Rekonstrukce mostu ve Vlašimi a uzavírka silnice směrem na Pavlovice
přiložené soubory

Rozhodnutí MěÚ Vlašim o uzavírce (PDF)

MěÚ Vlašim - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (PDF)

Vyznačení objízdné trasy (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
27. 3. 2018
31. 8. 2018

Jednání zastupitelstva