Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2020
přiložené soubory

Závěrečný účet 2020 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2020 (PDF)

Výsledovka 2020 (PDF)

Příloha 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 6. 2021
30. 6. 2022
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
2. 6. 2021
25. 6. 2021

Jednání zastupitelstva