Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2017
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2017 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2017 (PDF)

Výsledovka 2017 (PDF)

Příloha 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
2. 7. 2018
31. 5. 2019
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2018
29. 6. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
7. 5. 2018
přiložený soubor
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
25. 4. 2018
31. 05. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
5. 2. 2018
přiložený soubor
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
27. 11. 2017
31. 12. 2017

Jednání zastupitelstva