Název dokumentu Vyvěšeno dne
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2021/0231 z 26.4.2021 4.5.2021
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2021/0232 z 22.2.2021 28.2.2021
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2020/1908 z 9.12.2020 31.12.2020
Přehled hodnot čistícího efektu ČOV za 2020 31.12.2020
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2020/1801 z 8.12.2020 31.12.2020
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2020/0738 z 24.6.2020 30.6.2020
Protokol o rozboru pitné vody vzorku č. 2019/1902 z 16.1.2020 2.2.2020
Přehled hodnot čistícího efektu ČOV za 2019 1.2.2020
Protokol rozboru pitné vody č. 2018_1394 z 26.11.2018 28.12.2018
Přehled hodnot čistícího efektu ČOV za 2018 10.12.2018
Protokol rozboru pitné vody č. 2017_0966 z 27.9.2017 28.9.2017
Protokol rozboru pitné vody č. 2016/0582 z 24.5.2016 24.5.2016
Přehled hodnot čistícího efektu ČOV 10.1.2018
Protokol rozboru pitné vody č. 2015/0122 z 9.2.2015 12.2.2015
Protokol rozboru pitné vody č. 2014/1077 z 1.12.2014 5.1.2015
Protokol rozboru pitné vody č. 2014/926 z 29.10.2014 1.11.2014
Protokol rozboru kalu z ČOV č. 2014/4199 z 26.8.2014 22.9.2014
Protokol rozboru pitné vody č. 2014/0310 z 7.4.2014 12.4.2014
Informace k realizaci vlastního připojení na veřejný vodovod 10.11.2011
Povolení k provozování vodovodu a kanalizace 18.4.2011
Reklamační řád vodovod 17.2.2011
Podmínky dodávky pitné vody Pavlovice 17.2.2011
Smlouva o dodávce pitné vody Pavlovice 17.2.2011
Reklamační řád odvádění splaškových odpadních vod 17.2.2011
Limity znečištění splaškových odpadních vod 17.2.2011
Dodatek ke smlouvě o odvádění splaškových odpadních vod Pavlovice 17.2.2011
Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod Pavlovice 17.2.2011
Celková situce vodovod a kanalizace Pavlovice 17.2.2011