Úřední deska

přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2019
28. 6. 2019
přiložený soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 12. 2018
31. 12. 2019
přiložený soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 12. 2018
31. 12. 2019
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 6 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
31. 12. 2018
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 5 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
10. 12. 2018
přiložený soubor
V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy - Kůrovcová kalamita(PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
4. 4. 2019
31. 12. 2019

Jednání zastupitelstva