Úřední deska

přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 1 / 2019 (PDF)
Vyvěšeno:
28. 6. 2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2018 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2018 (PDF)

Výsledovka 2018 (PDF)

Příloha 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
28. 6. 2019
28. 6. 2020
přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2019
28. 6. 2019
přiložený soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 12. 2018
31. 12. 2019
přiložený soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 12. 2018
31. 12. 2019
přiložený soubor
Rozpočtové opatření č. 6 / 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
31. 12. 2018

Jednání zastupitelstva