Závěrečný účet obce za rok 2019
přiložené soubory

Závěrečný účet 2019 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2019 (PDF)

Výsledovka 2019 (PDF)

Příloha 2019 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 6. 2020
30. 6. 2021

Jednání zastupitelstva