přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
9. 6. 2020
26. 6. 2020

Jednání zastupitelstva