přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
2. 6. 2023
30. 6. 2024

Jednání zastupitelstva