Závěrečný účet obce za rok 2021
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2021(PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2021 (PDF)

Výsledovka 2021 (PDF)

Příloha 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
24. 6. 2022
30. 6. 2023

Jednání zastupitelstva