přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
2. 6. 2021
25. 6. 2021

Jednání zastupitelstva