přiložený soubor
V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy - Kůrovcová kalamita(PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
9. 12. 2019
31. 12. 2020

Jednání zastupitelstva