přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
29. 5. 2019
28. 6. 2019

Jednání zastupitelstva