Závěrečný účet obce za rok 2017
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2017 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2017 (PDF)

Výsledovka 2017 (PDF)

Příloha 2017 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
2. 7. 2018
31. 5. 2019

Jednání zastupitelstva