Závěrečný účet obce za rok 2016
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2016 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2016 (PDF)

Výsledovka 2016 (PDF)

Příloha 2016 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
1. 7. 2017
31. 5. 2018

Jednání zastupitelstva