Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1.7.2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech. Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.
 
Kontaktní místa Czech POINT nabízí pro občany tyto služby:
•    výpis z bodového hodnocení řidiče
•    výpis z katastru nemovitostí
•    výpis z insolvenčního rejstříku
•    výpis z obchodního rejstříku
•    výpis z rejstříku trestů
•    výpis z živnostenského rejstříku
 
K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceny výpisů (v Kč):

První strana Další i započatá strana
katastr nemovitostí 100,-- 50,--
insolvenční rejstřík 100,-- 50,--
obchodní rejstřík 100,-- 50,--
živnostenský rejstřík 100,-- 50,--
rejstřík trestů 100,-- -
bodové hodnocení řidiče 100,-- -