přiložený soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
31. 5. 2022
24. 6. 2023

Jednání zastupitelstva