přiložený soubor
zahájení pořízení 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
17. 5. 2016
18. 8. 2016

Detail záznamu.

Jednání zastupitelstva