Závěrečný účet obce za rok 2018
přiložené soubory

Závěrečný účet obce za rok 2018 (PDF)

FIN 2-12 (PDF)

Rozvaha 2018 (PDF)

Výsledovka 2018 (PDF)

Příloha 2018 (PDF)
Vyvěšeno:
Sňato:
28. 6. 2019
28. 6. 2020

Jednání zastupitelstva